Türkiye Nüfusu

Türkiye Nüfusu

2022-2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin nüfusu, toplamda 85.279.553 kişi olarak kaydedilmiştir. Bu nüfusun 42.704.112 kişisi erkek, 42.575.441 kişisi ise kadındır. Yani, Türkiye'nin nüfusunun %50,08'i erkeklerden, %49,92'si ise kadınlardan oluşmaktadır.

Bu nüfus verileri, Türkiye'nin demografik yapısını ve cinsiyet dağılımını anlamak için önemlidir. Nüfusun cinsiyete göre eşit bir dağılıma sahip olması, toplumun her iki cinsiyetin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dengeli bir şekilde hizmetlerin sunulmasını ve politikaların oluşturulmasını sağlamaktadır.

Nüfusun cinsiyet dağılımının yanı sıra, Türkiye'nin genel nüfus artış oranları da dikkate değerdir. Bu istatistikler,

ülkenin demografik değişimini izlemek ve gelecekteki planlamaları yapmak için önemli bir gösterge olarak kullanılmaktadır. Nüfus artışı, ekonomik, sosyal ve sağlık hizmetleri gibi birçok alanda etkiler yaratır ve kaynakların yönetimi açısından önemli bir faktördür.

Türkiye'nin nüfus yapısı, her geçen yıl değişmekte ve büyümektedir. Bu demografik değişim, ülkenin gelecekteki kalkınma stratejileri ve sosyal politikaları üzerinde etkili olmaktadır. Bu nedenle, nüfus verilerinin düzenli olarak güncellenmesi ve analiz edilmesi, Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak önemli bir araçtır.

2022-2023 Türkiye nüfusuyla ilgili bu istatistikler, ülkenin demografik yapısını, cinsiyet dağılımını ve nüfus artış oranlarını göstermektedir. Bu veriler, sosyal politikaların oluşturulmasında, kaynakların etkili kullanımında ve geleceğe yönelik stratejik planlamalarda rehberlik etmektedir.

Yıllara Göre Türkiye Nüfusu

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 bin 553 kişiye ulaştı. Diğer yıllara ait nüfus sayılarına ulaşabilirsiniz.

Nüfus Artış Hızı Grafiği

Nüfus artış hızı binde 7,1 oldu. Yıllık nüfus artış hızı 2021 yılında binde 12,7 iken, 2022 yılında binde 7,1 oldu.

Nüfus ve yıllık nüfus artış hızı, 2007-2022
Nüfus ve Yıllık Nüfus Artış Hızı, 2007-2022.

Nüfus Piramidi

Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve cinsiyet yapısında meydana gelen değişimi gösteren grafikler olarak tanımlanmaktadır. Türkiye'nin 2007 ve 2022 yılı nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görülmektedir.

Nüfus Piramidi
Nüfus Piramidi, 2007, 2022

Sitemizdeki rakamlar sadece bilgilendirme amaçlıdır, resmi değildir. Resmi nüfus verileri için lütfen TÜİK'i ziyaret ediniz.

2022-2023 Türkiye Nüfusu

Türkiye Nüfusu 2022

Türkiye Kadın Nüfusu

Türkiye Erkek Nüfusu

Türkiye Toplam Nüfus

Yayınlanma: 05.05.2023 Güncellenme: